O Vás, s Vami, pre Vás

Cyklochodník je pre cyklistov

26.11.2014, Liptovský Mikuláš - Realizátorská spoločnosť už o pár dní dokončí výstavbu dlho očakávaného cyklochodníka popri rieke Váh v Liptovskom Mikuláši.

Spojí tak sídlisko Podbreziny s centrom mesta v prírodnom prostredí. Cyklochodník je prednostne určený cyklistom a športovcom.

     Už po položení prvého viac ako 1-kilometrového asfaltového úseku zo zdrojov mesta sa objavili kolízie medzi športovcami a chodcami. „Vykonávame námatkové kontroly a v úsekoch určených iba cyklistom upozorňujeme chodcov, aby boli tolerantnejší. Bohužiaľ, nie všetci to chápu. Nechceme nikoho pokutovať, ale je potrebné, aby ľudia chápali, že cyklochodník je tu v prvom rade na športové využitie,“ uviedol Vladimír Bella, náčelník Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši.

Rešpektovať dopravné značky
    Jednotlivé úseky jasne definuje dopravné značenie. Dopravné značenie C8 Cestička pre cyklistov, t.j. symbol bicykla na modrej dopravnej značke, prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. „Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach a lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov, cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané,“ vysvetlil Ľubomír Hán, vedúci oddelenia životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev Mestského úradu (MsÚ) v Liptovskom Mikuláši.
       Podobne je to aj pri dopravnej značke C13 Cestička pre vyznačených užívateľov, t.j. modrá značka predelená bielym pásom, pričom na jednej strane je symbol cyklistu a na druhej strane symbol chodcov. „Táto značka prikazuje vyobrazeným užívateľom použiť len pruh pre nich určený. To neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané,“ doplnil vedúci oddelenia dopravy MsÚ.
     Pri modrej dopravnej značke C12 Cestička pre vyznačených užívateľov, na ktorej sú pod sebou symboly chodcov a bicykla, smú vyznačení užívatelia použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach a lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
    „Zároveň prosíme všetkých užívateľov nového cyklochodníka o dodržiavanie zákonom o cestnej premávke stanovených pravidiel užívania cestičiek pre cyklistov, vyhneme sa tým vzájomným kolíziám, nervozite, pádom a v konečnej miere aj možným pokutám,“ dodal Ľ. Hán.
 
Chýba tolerancia 
      „Požiadavka na cyklochodník, ktorým docielime bezpečnejší prejazd cyklistom cez mesto, bola veľmi silná. Tento záväzok sme splnili. Dokážeme pochopiť ľudí, ktorí sa chcú pohodlne prechádzať popri Váhu. Musia však pochopiť, že hoci sme pre nich chceli zachovať pôvodnú vyšľapanú cestičku, nie všade to bolo možné dodržať. Verím, že časom si obyvatelia mesta zvyknú a konflikty medzi pešími a cyklistami už vznikať nebudú,“ dodal Jozef Repaský, zástupca primátora mesta. 

 

.PDF príloha

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára