O Vás, s Vami, pre Vás

Vzdelávanie aktívnych seniorov sa skončilo

27.11.2014, Liptovský Mikuláš - Takmer päťsto spokojných absolventov vzdelávacích aktivít je výsledkom projektu, ktorý pripravilo mesto Liptovský Mikuláš pre obyvateľov nad 50 rokov.

Prostredníctvom ôsmich aktivít si účastníci zdokonalili počítačové a jazykové zručnosti, finančnú a právnu gramotnosť, naučili sa orientovať vo verejnej správe či viac sa starať o svoje telo a myseľ.  Projekt uzavrela vo štvrtok 27. novembra konferencia pre účastníkov projektu i verejnosť.
    Vyššia kvalita života je mottom projektu Aktívne starnutie seniorov, ktorý mesto Liptovský Mikuláš spustilo v auguste minulého roka. Chcelo tak umožniť obyvateľom v zrelom veku nazrieť do možností, ktoré zvýšia ich dôstojné, zdravé a aktívne starnutie a plnohodnotný spoločenský život. „Najmä ľudia v dôchodkovom veku nemajú kvôli finančnej situácii často možnosť a ani chuť zapájať sa do spoločenského života. Preto sme videli ako dobrú príležitosť využiť projektovú výzvu v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a formou ponuky vzdelávania reagovať na sekundárne potreby našich seniorov. Sú nimi  najmä potreba komunikácie, spoločenského kontaktu, ako aj pocit spoločenskej užitočnosti a sebarealizácie. Vzdelávacie aktivity sme im preto 'ušili' na mieru, podľa ich predstáv a požiadaviek,“ priblížila Anna Rašiová, prednostka mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
 
Osem všestranných kurzov
   Projekt zahŕňal osem vzdelávacích aktivít. Osobnostný rozvoj naviedol účastníkov ako si zlepšovať pamäťové schopnosti či ovládať techniky zlepšenia koncentrácie a odreagovania sa. Kurz základov finančnej a právnej gramotnosti rozšíril absolventom obzor v oblasti finančného trhu, hospodárenia s vlastnými financiami a ako predchádzať podvodom. Na kurze zdravého životného štýlu sa naučili ako sa udržiavať v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, počas sedení na tému verejná správa sa hovorilo o princípoch jej fungovania a ako sa orientovať v spleti úradných inštitúcií. Aktivita s názvom informačné a komunikačné technológie pre začiatočníkov aj pokročilých zdokonalila účastníkom prácu s počítačom a internetom, na hodinách hudby sa okrem spievania hovorilo o hudobnej teórii a vývoji hudobných štýlov. Na hodinách venovaných pohybu si účastníci osvojili techniky nielen na fyzické ovládanie svojho tela, ale i na zvládanie vypätých životných situácií. Jazykové vzdelávanie naučilo absolventov lepšie rozprávať po anglicky, nemecky a rusky a počas aktívneho spoznávania regiónu navštívili najatraktívnejšie kúty Liptova.
 
Pozitívna odozva
    „So školením sme boli veľmi spokojní. Všetci lektori boli na úrovni po stránke odbornej aj ľudskej. Preberali sme zaujímavé témy, osožné pre život. Som nadšená možnosťou zorientovať sa v mori informácií, ktoré človek denne zachytí,“ uviedla pani Zuzana, jedna z účastníčok vzdelávania. „Kurzy neboli len o získavaní vedomostí, ale aj o stretávaní sa so zaujímavými ľuďmi, výmene skúsenosti. Určite ma to obohatilo do ďalších dní i života. Navštívili sme napríklad elektráreň Čierny Váh, kde sa normálne človek nedostane. Bola som prekvapená, že miesta, ktoré som si myslela, že poznám, ma ešte mali čím prekvapiť,“ doplnila pani Iveta.
 
Chuť pokračovať  
    „Po ukončení kurzov nás absolventi žiadali o pokračovanie aktivít. Časť z nich dokonca pokračuje samostatne. Predbežným prieskumom sme zistili, že asi šesťdesiat účastníkov by chcelo pokračovať a už teraz by sme vedeli kapacitne naplniť päť vzdelávacích kurzov,“ prezradila A. Rašiová.
      Rozhodujúcim faktorom je financovanie aktivít. „Najväčší záujem je o počítačové vzdelávanie a jazyky. Z projektu nám zostali počítače a iná technika, ktoré budeme v rámci udržateľnosti projektu využívať pre rovnakú cieľovú skupinu. Účastníci by sa pravdepodobne na financovaní kurzov museli podieľať,“ dodala A. Rašiová.        
     Na projekte sa finančne podieľali Európsky sociálny fond sumou 91,7 tisíc eur, štátny rozpočet vo výške 10,7 tisíc eur a mesto prispelo čiastkou 5,4 tisíc eur.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára