O Vás, s Vami, pre Vás

Cyklochodník odovzdali do užívania

12.12.2014, Liptovský Mikuláš - Výstavba 3,2 kilometrov dlhého úseku cyklochodníka v Liptovskom Mikuláši je ukončená.

Po dvoch mesiacoch intenzívnych prác bol v piatok 12. decembra odovzdaný do užívania.  Liptovský Mikuláš sa tak zaradil medzi mestá, kde sa naplno rozvíja cyklistická doprava podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku schválenej v máji minulého roka.

   „Za účelom naplnenia tejto stratégie budeme môcť v dohľadnom období využívať prostriedky z európskych fondov na základe dobre pripravených projektov, ktoré budú spĺňať kvalitatívne kritériá na príklade cesty, aká vznikla v Liptovskom Mikuláši. Chceme, aby sa u nás rozvinula sieť cyklotrás a slúžila ľuďom na prepravu do práce, do školy alebo za inými povinnosťami. Počíta sa aj s rozvojom turistických cyklotrás, ktoré umožnia aktívne spoznávanie krás Slovenska,“ povedal Peter Klučka, národný koordinátor Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  
    „Od začiatku hovorím, že je to vydarený nápad, ktorému sme v prípravnej fáze venovali veľmi veľa času. Je to vynikajúca spojnica dvoch sídlisk s centrom mesta s nadväznosťou na ďalšie mestské časti, ktorú som si osobne vyskúšal. Človek sa veľmi rýchlo a bezpečne presunie z jednej časti mesta do druhej pomerne nenáročným terénom. Teraz v zime môžu cyklochodník využívať aj bežkári a verím, že od jari tu bude čulá premávka nielen cyklistov či korčuliarov,“ povedal Jozef Repaský, zástupca primátora mesta.
 
Termín stihli aj napriek problémom
  S prácami na cyklochodníku sa začalo v druhej polovici septembra tohto roka. Termín odovzdania stavby sa podarilo dodržať aj napriek viacerým neočakávaným komplikáciám. „Pri výstavbe oporného múru v blízkosti Palúčanského mosta sme narazili na nezakreslené vysokonapäťové káble. Energetici však zareagovali veľmi promptne, čo nám uľahčilo prispôsobenie konštrukčného riešenia,“ skonštatoval Pavel Beťko, zástupca dodávateľskej spoločnosti.
     Pri výstavbe sa položilo viac ako šesť kilometrov obrubníkov, postavili sa dva 81 a 58-metrové oporné múry a osadilo sa 612 metrov bezpečnostného zábradlia. Väčšina prác sa realizovala za nepriaznivého daždivého počasia. Stavebníci obnovili i asfaltový povrch podchodu pod mostom k diaľničnému privádzaču, ktorý nebol zahrnutý v pôvodnom projekte. V čase prípravy projektovej dokumentácie pred siedmimi rokmi nebol totiž natoľko poškodený. „Napriek tomu nám  stavebné práce ušetrili takmer 50-tisíc eur. Pôvodne bolo na samotnú výstavbu cyklochodníka v zmluve so zhotoviteľom vyčlenených 640-tisíc,“ uviedla Jana Kormaníková, projektová manažérka mesta. 
 
Protipovodňové opatrenia
   V priebehu výstavby cyklochodníka bolo potrebné zrealizovať i protipovodňové opatrenia na hrádzi rieky Váh v úseku za garážami na sídlisku Nábrežie. „Prispôsobili sme tak výšku protipovodňového násypu s telesom cyklochodníka. Ak by sme to neurobili súbežne, dodatočne sypaná hrádza by presypala teleso cyklochodníka a muselo by sa pristúpiť k drahšiemu riešeniu,“ zdôvodnila Eva Medvecká z útvaru prípravy a realizácie stavieb Mestského úradu (MsÚ) v Liptovskom Mikuláši. „Zdržalo  nás tiež nevhodné rašelinovo-ílovité podložie v blízkosti priemyselného areálu,“ dodala E. Medvecká.
 
Pracovalo sa aj v noci
  Čiastočné zdržanie prác spôsobila tiež prekládka optického kábla popri hrádzi toku rieky Smrečianky v Okoličnom. „Pri prekladaní káblov sme na rozdiel od projektu použili jednoduchšie a efektívnejšie riešenie vybudovaním manipulačnej šachty. S ohľadom na používateľov mobilných telefónov sa spájanie káblov vykonávalo v noci,“ uviedol Ľubomír Hán, vedúci oddelenia životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev MsÚ.
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára